Image

Rozliczanie

czasu pracy.

Art. 10 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek regularnych kontroli kierowców w zakresie okresów prowadzenia, przerw i długości odpoczynków.

Zgodnie z zapisem art. 25 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców, przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest prowadzić ewidencję czasu pracy dla zatrudnianych kierowców niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania.

Jakie korzyści przynosi Państwu nasza usługa:

  • oprogramowanie na którym pracujemy gwarantuje, że sporządzone dla Państwa raporty są w 100% zgodne z obowiązującymi ustawami i dyrektywami
  • jakość wykonanych analiz jest gwarantowana przez producenta oprogramowania dla instytucji kontrolnych w Polsce i Europie (w tym dla ITD., PIP, BAG)
  • wykonując usługę gwarantujemy poufność danych przekazanych do analizy, gotowe raporty przekazywane są wyłącznie do uprawnionych do tego osób.

Oszczędność:

  • brak konieczności zakupu kosztownego oprogramowania,
  • brak konieczności stwarzania i utrzymywania etatu dla rozliczania kierowców,
  • brak konieczności szkolenia pracowników.

Wygodę:

  • dostarczamy gotowe raporty bez konieczności angażowania pracowników Państwa firmy,
  • wszystkie problemy analizy i rozliczenia czasu pracy kierowców rozwiązywane są w jednym miejscu,
  • na bieżąco wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące czasu pracy kierowców.

Serdecznie zapraszamy
do korzystania z naszych usług!

Oferujemy Państwu kompleksową usługę ewidencji i analizy czasu pracy kierowców. Ceny oraz zakres usług ustalany jest indywidualnie z każdym zleceniodawcą. Na życzenie oferujemy usługę dojazdu do siedziby firmy bądź też samochodu celem pobrania danych do analizy.